Nummer- og typesøgning ved at taste minimum et ciffer.
Søgeresultatet er en liste over alle stempler med eller de cifre du taster sorteret i typer.


"Search Agent" is a tool to help you when you cannot read the entire postmark number.
For instance, you can search for the number 19, and all postmarks containing
the number 9 are shown, divided into postmark types.

  

Indtast minimum et ciffer

Vejledning: Nedenstående resultat ved at søge på 71

Søgeresultat ved 71

Retur til ÅBXP-basen


Forklaring til teksten i beskrivelsen af perioder, ruter og skibsnavne