Hornslet Sogn

Hornslet by og sogn

Kender du sangen om Rodskov?

 

Ellers klik her.

Du er velkommen til at kopiere.

Hornslet by og sogn

 

Herunder er en del af mine kort og billeder. Du er velkommen til at kopiere billeder.

 

 

17.02.2016

Under menupunktet "Gartner Pedersen/Mit liv i Amerika 1915 - 1919" er det gartner Søren Pedersen, Rodskov der fortæller om sin rejse til Amerika, igennem sine breve til forældrene, og om sit arbejde og sine oplevelser derovre.

 

Forord

Søren Pedersen var født den 22. oktober 1891 i Rodskov som ældste barn af gårdejer Conrad Pedersen (1866-1940) og Bodil Pedersen, født Simonsen (1866-1947).

Conrad Pedersen var stærkt politisk engageret og medstifter af Det radikale Venstre i 1905. Under regeringen Zahle (1913-1920) var han på tale som trafikminister. Conrad Pedersen var medlem af Randers amtsråd og derfor med til at ligne skat (omtalt i et af Sørens breve). I en år-række var Conrad Pedersen formand for ”Det Jyske Have-selskab”. I Kaløvigegnenes Landbo-forening var Conrad Pedersen en af de første, der anlagde en forsøgshave. Fra sin tidligste barndom deltog Søren i pasning af forsøgshaven og her skabtes Sørens store interesse for havebrug.

 

Søren kom i skole som 5-årig og blev færdig med skolen i 1905. Derefter kom Søren i gartnerlære i nærheden af Roskilde og senere på Skovdal ved Århus. Han rejste til Holsten i Tyskland, arbejde-de her på forskellige planteskoler og frugthaver. Efter sin hjemkost tog han på Årslev Gartnersko-le og senere på Esbjerg Forsøgsskole og Askov Højskole. Søren tog så igen til Holsten, men på grund af krigen måtte han vende hjem. Han søg-te og fik et rejselegat til England, men fik legatet ændret til det dengang neutrale Amerika. Hertil rejste han i det tidlige forår 1915 og vendte til-bage til Danmark sommeren 1919.

Alle kan noget

Ingen kan alt

Tilsammen kan vi det hele!

 

Hvis du ligger inde med tilsvarende, og vil dele din oplevelse med os,

må du meget gerne kontakte mig,

så vi kan supplere denne side til fælles glæde.