ÅBXP-basen

Svensk ångbåtspost 1870 - 1951

Swedish steamship postmarks 1870 - 1951

ÅBXP-basen Er en database over svensk ångbåtspost lavet på basis af Facit Postal IX.

Derudover er den suppleret med opdelingen af Sverige i 9 regioner, som beskrevet af A-mand Månsson i ”Post ombord”. Skibsdata er fra Lennart Kron artikelserie ”Post ombord – Ångbåtshistorik”. Med den nyeste opdatering efter Facit Postal IX er denne database et unikt redskab for enhver, der samler svensk ångbåtspost, hembygsfilateli og for vykortsamlere indenfor ångbåtsområdet.

ÅBXP-basen er nu dannet efter Facit Postal IX

ÅBXP-basen er en database for svenske ångbåts-stempler 1870-1951.

Svensk dampskibspost med stempeltyper, trafikområder, ruter, periode og dampskib.

Her kan du søge på:

 

Stempeltyper

 

Stempler nr. 1 - 188

 

Søgeagenten (Søg på minimum et ciffer)

 

Dampskibe

 

Trafikområde Se "geografisk inddeling" HER

 

Ruter

 

Brugervejledning

Tillæg til Facit Postal IX findes her

ÅBXP-basen is a database concerning postmark types for Swedish steamship mail 1870 - 1951.

Homepage for Swedish steamship mail with types, traffic area, routes, periods and steamship.

Search here:

Postmarks Types

Postmarks nr. 1 - 188

Search agent (Search on a digit)

Steampships

Traffic Area Se "geografisk classification" HERE

Routes

User Guide

Se nyhedsbrev nr. 7 her

ÅBXP-basen vil løbende blive opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentar er du altid velkommen.

E-mail info*@urbak.com. Ved brug af e-mail så fjern *