Velkommen til urbak.com

Her finder du mine lister over svensk ångbåtspost:

Obs! Alle salgspriser er i danske kroner.

1 dansk krone = 1,38 SEK

1 dansk krone = 1,29 NRK

 

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

1 - 10

4.12.2019

61 – 70

21.11.2019

121 – 130

4.01.2019

11 - 20

04.12.2019

71 – 80

04.12.2019

131 – 140

26.02.2019

21 – 30

04.12.2019

81 – 90

5.12.2018

141 – 150

2.01.2019

31 - 40

04.12.2019

91 – 100

6.12.2018

151 – 160

2.01.2019

 41 – 50

04.12.2019

101 – 110

23.09.2019

161 – 170

04.12.2019 

51 – 60

04.12.2019

111 – 120

8.12.2018

171 – 180

04.12.2019 

Turlister

14.12.2018

Lösen

04.12.2019 

181 - 188

 26.02.2019

Litteratur

3.02.2019

Danske portotakster

3.02.2019 

 


 

Retur.