Velkommen til urbak.com

Her finder du mine lister over svensk ångbåtspost:

Obs! Alle salgspriser er i danske kroner.

1 dansk krone = 1,38 SEK

1 dansk krone = 1,38 NRK

 

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

ÅBXP nr.

Seneste opdatering

1 - 10

28.07.2020

61 – 70

28.07.2020

121 – 130

26.11.2020

11 - 20

2.10.2020

71 – 80

2.10.2020

131 – 140

28.07.2020

21 – 30

28.07.2020

81 – 90

28.07.2020

141 – 150

28.07.2020

31 - 40

28.07.2020

91 – 100

28.07.2020

151 – 160

28.07.2020

 41 – 50

28.07.2020

101 – 110

28.07.2020

161 – 170

28.07.2020 

51 – 60

28.07.2020

111 – 120

28.07.2020

171 – 180

2.10.2020 

Turlister

28.07.2020

Lösen

28.07.2020 

181 - 188

28.07.2020

Litteratur

28.07.2020

Danske portotakster

28.07.2020 

 


 

Retur.