Type II nr. 98

Svensk ångbåtspost 1870 - 1951

Swedish steamship postmarks 1870 - 1951

ÅBXP no98 typ II, åren 1886-1888,

är inte samma stämpel som den ”vanliga” 98:an

 

Forfatter: Leif Johansson

Enligt Facit Postal VIII och Post Ombord finns endast en variant av no98:II. Vi kan benämna denna stämpeltyp för no 98:II-1, den karakteriseras av att siffrorna i 98 är stora och rundade, se bilden till höger.

 

Dock finns ytterligare en variant av 98:II, och den stämpeln har endast hittats mellan åren 1886-1888, dvs. just den period då no98 användes i Bohuslän. Vi kan benämna den 98:II-2, den karakteriseras bl.a. av att siffrorna i 98 är mindre och fyrkantiga. Stämpel-typen finns upptagen i Lundgrens bok om ”Posthistoria Bohuslän” (2:a upplagan, 2002). Se bilderna nedan.

 

För två år sedan var stämpeln känd i 1-2 exemplar, och det fanns en tvekan om det verkligen var en 98:II, speciellt eftersom den tidigare stämpeltypen (98:II-1) var känd både före och efter 1886-1888. Det bör noteras att 98:II-1 inte är känd under perioden 1886-1888.

98:II, med stora siffror, dvs. perioden före och efter 1886- 1888 (ej Bohuslän).

98:II med små siffror,

siffran 9 i 98 är något

rundad i detta ex.

 

98:II med små siffror,

siffran 9 i 98 upplevs något

mindre rundad i detta ex.

 

Ytterligare kännetecken hos Bohusperiodens 98:II-2 är att årtalet lutar åt höger (relativt en lodlinje), och att bokstäverna är starkt fyrkantiga. Dessutom finns ett karakteristiskt stämpelbrott på stämpelringen mellan N och G i ÅNGBÅTS.

 

Den minnesgode läsaren kommer ihåg att samma kännetecken angavs för no68:II-1, och jag lutar starkt åt att stampen för 68:II-1 kan ha omarbetats till den 98:II som användes under åren 1886-1888. Sett från ett praktiskt perspektiv behövdes endast ett minimum av justering för att skapa en ny stämpel, vilket kanske var fördelaktigt även ekonomiskt.

 

Jag har försökt att hitta avvikelser som motsäger att stämpeln är densamma som 68:II-1, men när jag lägger stämplarna på varandra (i datorn) kan jag konstatera att de har samma diameter och att stämpelbrottet sitter på exakt samma ställe. Även bokstäverna har samma storlek/form och samma inbördes avstånd.

 

Samtliga kända avtryck finns på lösa märken, och det vore väldigt intressant om det kunde hittas en försändelse med uppgifter om avsändningsort mm.

Alle kan noget

Ingen kan alt

Tilsammen kan vi det hele!

Har du lignende stempelforskning, så er du altid velkommen at dele din

viden med andre på denne hjemmeside.

E-mail info*@urbak.com Ved brug af E-mail så fjern *