Type II nr. 68

Svensk ångbåtspost 1870 - 1951

Swedish steamship postmarks 1870 - 1951

Åbxp 68 typ II finns i två varianter

 

Forfatter: Leif Johansson

Enligt Post Ombord (SFF, 1989) och Facit Postal VIII är no 68:II känd mellan åren 1877-1898. Stämpeltypen har ganska stora och runda siffror i 68 (bild till höger, stämpeltyp 68:II-2).

 

I boken ”Posthistoria i Bohuslän” (2:a upplagan, 2002) anger Lundgren ytterligare en variant av 68:II, den stämpeln har små och mer fyrkantiga siffror i 68. Stämpeltypen visas nedan.

 

Stämpeln med små och fyrkantiga siffror kan benämnas 68:II-1 och har antagligen använts åren 1877-1883, dock finns inga avtryck registrerade mellan 1877-1879. Med endast sex avtryck kända av 68:II-1 är det en mycket ovanlig stämpel.

 

Att båda dessa stämplar verkligen är no68 bekräftas av två försändelser från samma avsändare, Kungälvs glasbruk, som makulerats med 68:II-1 år 1880 och 68:II-2 år 1881. Stämpeln med större siffror (68:II-2) har använts ca. 1881-1898, därefter användes 68:III.

68:II-1 med små siffror, detta ex med en liten rundning hos siffran 8 i 68.

 

68:II-1 med små siffror, detta ex med nästan helt fyrkan-tiga siffror i 68.

Ytterligare kännetecken hos 68:II-1 är att årtalet lutar år höger (relativt en lodlinje), och att bokstäverna är starkt fyrkantiga, t.ex. P i PXP.

 

Slutligen finns ett karakteristiskt stämpelbrott på stämpelringen mellan N och G i ÅNGBÅTS, där stämpelringen böjer av uppåt vid stämpelbrottet.

 

Eventuellt har stämpeln 68:II-1 senare omarbetats och använts i Bohuslän under perioden 1886-1888, då som no98:II.

68:II-2 med större siffror i 68

Alle kan noget

Ingen kan alt

Tilsammen kan vi det hele!

Har du lignende stempelforskning, så er du altid velkommen at dele din viden med andre på denne hjemmeside.

E-mail info*@urbak.com Ved brug af E-mail så fjern *